Δηλώνω ελευθέρως και αυτοβούλως την επιθυμία μου να εγγραφώ μέλος στο κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι