Μετά από συνεδρίαση των μελών του κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι”  με πρωτοβουλία του κ. Φώτη Χαρίτου, εκλέχθηκε η προσωρινή Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Φώτιος ΧΑΡΙΤΟΣ (Δικηγόρος) – Πρόεδρος / Ταμίας

Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Συνταξιούχος) – Αντιπρόεδρος

Άννα ΠΕΤΡΕΑ (τεχνολόγος τροφίμων) – Γραμματέας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Παναγιώτης ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (επιχειρηματίας) – Μέλος

Χαράλαμπος ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ (επιχειρηματίας) – Μέλος

Γεώργιος ΑΛΕΒΙΖΟΣ (ιδιωτικός υπάλληλος) – Μέλος

Αναστάσιος ΧΑΡΙΤΟΣ (ιδιοκτήτης ΤΑΧΙ) – Μέλος

Ηλίας ΚΑΤΣΙΜΑΚΛΗΣ (Κτηνοτρόφος) – Μέλος

Αναστάσιος ΜΠΟΥΝΑΣ (Συνταξιούχος) – Μέλος

Παύλος ΧΑΡΙΤΟΣ (Συνταξιούχος) – Μέλος

Ευαγγελία ΧΑΡΙΤΟΥ (Συνταξιούχος) – Μέλος

0