Σε συνέχεια της δημιουργίας νέων επιτροπών σε ολόκληρη την Ελλάδα, συστάθηκε και η αρμόδια για τον Τουρισμό η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Γιάννης Γιαννακίδης  του Λεωνίδα – Σύμβουλος Ανάπτυξης Τουριστικών
Επιχειρήσεων ΠΡΟΕΔΡΟΣ πρωτοβουλίας

Πιτσουλάκης Μανώλης του Γεωργίου – Διευθυντικό Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων

Γκόρκολης Χρήστος του Ιωάννου – Σύμβουλος Τουρισμού

Τελλίδης Βίλλης του Γεωργίου – Τεχνολόγος Ξενοδοχειακών Μονάδων

Γερονάτσιος Νικόλαος του Βασίλειου  –  Επιχειρηματίας τουρισμού

0