Το Κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα, καθώς συστάθηκε και η προσωρινή συντονιστική επιτροπή του ν. Χαλκιδικής που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
1) Τραπεζανίδης Ιωάννης (διπλ. πολ. μηχ. ΑΠΘ) Πρόεδρος
2) Κερκίνογλου Θεόφιλος (δημόσιος υπάλληλος)
3) Φαμνίδης Κωνσταντίνος (Προέδρος προοδευτικής ένωσης ελληνο-ποντιακών σωματείων Ν. Χαλκιδικής)
4) Καμπίτσης Δημήτρης (τεχνίτης κουφωμάτων, ιδιωτικός υπάλληλος )
5) Ζορπίδης Διονύσιος (εταιρία ανακατασκευών/ανακαινίσεων)
0