Σε συνέχεια της αδιάκοπης σύστασης τοπικών επιτροπών στην Αττική, συστάθηκε κι εκείνη του Παγκρατίου με επικεφαλής τον κ. Μαρίνο Κατή

Πρόεδρος Κατής Μαρίνος (Δάσκαλος/Προπονητής MuayThai)
Γενικός ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Στεργίου Χρήστος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας (U.S.A)
Ταμίας Δρούκας Δημήτρης Δ.Υ.Ζ Οδηγός
Μέλος Επιτροπής Καδένας Σπύρος Αυτοκινητιστής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων,
Ξανθάκης Ιωάννης Ελεύθερος Επαγγελματίας
0