Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΛΑΝ Γ. ΤΡΑΓΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Ο Καθηγητής  Γεωργίας και Οικολογίας φυτών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.  Νίκος Δαναλάτος, αναλαμβάνει σύμβουλος του Προέδρου του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  Γ. Τράγκα για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Το βιογραφικό του Νίκου Δαναλάτου: 

Ο Νίκος Δαναλάτος είναι Καθηγητής Γεωργίας και Οικολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας ΦΠΑΠ, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006-σήμερα). Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2019-2022). Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007-σήμερα). Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οργάνωσης και Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013-2014) και ομόφωνα εκλεγείς Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για δύο θητείες 2014-2016 και 2016-2018. Είναι απόφοιτος της ΑΓΣΑ (1982), έλαβε MSc στην Εδαφολογία και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (1983-1986) και PhD στην Ποσοτική Αξιολόγηση Συστημάτων Χρήσης Γης (1987-1993) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Wageningen (Ολλανδίας). Είναι συγγραφέας άνω των 190 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (49), διεθνή βιβλία (19), διεθνή συνέδρια (110), σε Ελληνικά συνέδρια καθώς και άλλες επιστημονικές εργασίες. Είναι κάτοχος Ελληνικού και διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας για βιοκαύσιμα. Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων της Ε.Ε. ενώ το έργο του αναφέρεται σε περισσότερες από 1600 διεθνείς εργασίες (h-factor 19). Έχει συμμετάσχει ενεργά σε 20 Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συντονισμό 4 εξ’ αυτών. Έχει διδάξει σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Γενική και Ειδική Γεωργία, Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Ενεργειακές Καλλιέργειες, Εδαφολογία, Αξιολόγηση Συστημάτων Χρήσης Γης, Λειτουργική Οικολογία, Ερημοποίηση γαιών, κλπ.  Έχει επιβλέψει πάνω από 140 προπτυχιακές και 65 μεταπτυχιακές διατριβές, 7 διδακτορικές διατριβές ενώ ήταν μέλος της εξεταστικής επιτροπής 45 διδακτορικών διατριβών.  

 

0