Το Κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι δραστηριοποιείται και σε τοπικό επίπεδο σε κάθε Νομό. Έπειτα από συνεδρίαση σχηματίστηκαν δύο ακόμα τοπικές επιτροπές στο Νομό Καβάλας και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Παγγαίου και Νέστου:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Πουλόπουλος Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Τιλικίδου Διαμάντω

ΜΕΛΗ: Σωκράτης Στάμος, Μώραλης Τάσος, Παρασκευάς Παναγιώτης, Δημήτρης Βοτμόλης, Ιουλία Τσακαλίδου, Κώστας Ανδρονικόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:           Τσαβδάρης  Σάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χατζιηωάννου Ευδοξία

ΜΕΛΗ:

Λώλης Κώστας

Χριστοδουλίδης  Νικόλαος

Ζαμβρακίδης Παύλος

Αναστασιάδης Γεώργιος

0