Οι λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ είναι σε διαδικασία ελέγχου της εκλογικής επιτροπής,  επομένως ονόματα που δημοσιοποιούνται ή προθέσεις υποψηφίων είναι πρόωρες.

0