Το Κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι συνεχίζει τη δραστηριοποίησή του σε ολόκληρη την Αττική, καθώς συστάθηκε η προσωρινή τοπική επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΜΑΡΙΝΑ Δ/ΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
0