Την 12η Απριλίου 2021 συστήθηκε η 5μελής επιτροπή που αποτελείται από τους εξής:

Πασχάκης Μιχαήλ
Πρόεδρος

Γκογκοσάκη Αρετή
Αντιπρόεδρος

Κυρίτσης Νικόλαος
Γραμματέας

Ιωάννης Κουρταλής
Α ́ Τακτικό μέλος

Ρουσάκης Νικόλαος
Β ́ Τακτικό μέλος

Οι άνωθεν συμφώνησαν από κοινού να ακολουθούν τις επιταγές της ιδρυτικής
διακήρυξης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, να προάγουν μέσω
της τοπικής οργάνωσης απόψεις και ιδέες για την κοινωνία των ανθρώπων προς
την διοίκηση του κινήματος, να εγγράφουν τα νέα μέλη που προσέρχονται στο
κίνημα και να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής οργάνωσης.

0