Το Κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι συνεχίζει δυναμικά τη δραστηριοποίησή του στο Νομό Αττικής, καθώς συγκροτήθηκε και η προσωρινή επιτροπή νέου Ηρακλείου που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Μπέλλος Μιχαλης – Γυμναστής
Αντιπρόεδρος: Δημητροπούλου Σόφια – Συνταξιούχος φιλόλογος(διευθύντρια 1ου Λυκείου Νέου Ηρακλείου)
Γραμματέας: Τσεσμελής Ιωάννης – Αυτοκινητιστής
Ταμίας: Τσάμη Χριστίνα – Φιλόλογος
Υπευθ. Επικοινωνίας & δημ. σχέσεων: Θεολογάς Γιώργος – Δημοσιογράφος-Καθηγητής μουσικού γυμνασίου.

0