Η προσωρινή επιτροπή του Νομού Πιερίας βρίσκεται υπό ανασυγκρότηση.

0