Το “ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ” εξαπλώνεται και στο Νομό Εύβοιας, με τη δημιουργία της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φιλοπούλου Νικολέτα Εκπαιδευτικός
Υπεύθ. Social Media – Επικοινωνία – Συντονισμό Μελών Πρεβενιός Γιάννης Καθηγητής Μουσικής
Υπεύθ. Αποστράτων, Γεωπολιτικών -Στρατιωτικών Θεμάτων Μανωλάτος Σπυρίδων Απόστρατος Π.Ν.
Υπεύθ.Υγείας – Πρόνοιας Καραβά Σοφία
Νοσηλεύτρια ΤΕΙ – Παιδαγωγική ΑΣΠΑΙΤΕ
Υπεύθ. Αγροτών, Οικολογίας Μπουραζίδη Νικολέτα
Υπεύθ.Εκκλησιαστικών Θεμάτων – Ανέργων Δήμου Ανδρέας
0