Η επιτροπή βρίσκεται υπό συγκρότηση από το Κόμμα Δανειοληπτών.

0