Η προσωρινή συντονιστική επιτροπή Mαγνησίας διευρύνεται, ανασυγκροτείται και θα ανακοινωθεί σύντομα.

0