Έπειτα από συνεδρίαση συγκροτήθηκε η προσωρινή επιτροπή ΑΜΕΑ του Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ   ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ                    ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Σ.Ξ.

ΜΕΛΟΣ                    ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΩΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ                    ΑΝΤΥΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ    ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ ΑΜΕΑ

0