Ο Πρόεδρος του Κ.ΕΛ.ΑΝ Γιώργος Τράγκας και ο Υπεύθυνος του Τομέα Οικονομικών του Κινήματος, Γιώργος Βάμβουκας, σε απάντηση της επιστολής του Υπουργείου Οικονομικού σχετικά με τα στοιχεία του δημοσίου χρέους, απέστειλαν τα ακόλουθα:

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Κοινοποίηση: Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα:  Σχετικά με την απαντητική επιστολή με αρ.πρ. 77608/29-6-2021

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της αποσταλείσας απαντητικής επιστολής της 18ης Ιουνίου 2021 του Διευθυντή του Πολιτικού σας Γραφείου κυρίου Χρήστου Καραπλή και λαμβάνοντας υπόψη το συνημμένο έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα ζωτικής σημασίας ερωτήματα ετέθησαν στην προς εσάς επιστολή  με αρ. πρ. 60661/24-5-2021 εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Το έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περισσότερο θολώνει παρά ρίχνει φως στο εθνικής σημασίας ερώτημα, αναφορικά με τον προσδιορισμό του πραγματικού επιπέδου του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας.

Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με το έγγραφο που κοινοποίησε στον Διευθυντή του Πολιτικού σας Γραφείου, όχι μόνο αποφεύγει να απαντήσει στα τιθέμενα ερωτήματα, αλλά παραδόξως παρερμηνεύει την αδιάσειστη πραγματικότητα των επίσημων στοιχείων του Γ.Λ.Κ. (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Ειδικότερα, στο δεύτερο σημείο του εγγράφου ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κύριος Δημήτριος Τσάκωνας υποστηρίζει ότι «Τα στοιχεία που αναγράφονται στην επιστολή είναι εσφαλμένα….».Είναι δυνατόν τα στοιχεία του πίνακα που περιλαμβάνεται στο κείμενο της επιστολής που σας απεστάλη να είναι λανθασμένα, όταν το σύνολο των στοιχείων προέρχεται από την επίσημη πηγή του Γ.Λ.Κ.; Δηλαδή, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αμφισβητεί την ορθότητα των επίσημων στοιχείων του Γ.Λ.Κ.;

Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε το ακόλουθο επιχείρημα. Στο δεύτερο και το τρίτο σημείο του εγγράφου οι ιθύνοντες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αναφέρουν τα εξής: «,,,,τα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά εργαλεία δανεισμού υπόκεινται στη διαδικασία συνεχούς αναχρηματοδότησης (rollover) κατά τη διάρκεια του έτους… το πραγματικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων στις 31/3/2021 ανήλθε σε €12,2 δις και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συμφωνιών επαναγοράς (repos) σε €37,6 δις….». Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ. τον Δεκέμβριο του 2020 το απόθεμα των εντόκων γραμματίων που δομήθηκε επί της διαδικασίας συνεχούς αναχρηματοδότησης repos ανήλθε στο ιλιγγιώδες ποσό των € 1.264,2 δις. Πελώριο ποσό για το οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε με τις ανάλογες δαπάνες τόκων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεν αναλύει το μηχανισμό βάσει του οποίου από τα 37,6 πάμε στα € 1.264,2 δις και παράλληλα δεν παραθέτει στοιχεία για το ακριβές επίπεδο των τοκοφόρων δαπανών που αφορούν το ποσό των €1.264,2 δις.

Με καλοπροαίρετη προδιάθεση θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι, την περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2021 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης από 353,85 ή 193,4% του ΑΕΠ αυξήθηκε σε € 387,53 δις ή 233,2% του ΑΕΠ. Επί σειρά ετών η δυναμική του δημοσίου χρέους είναι όντως εντυπωσιακή. Η δραματική άνοδος του δημοσίου χρέους και η καταβαράθρωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής  οικονομίας συνιστούν τα πρωταρχικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Αν η εθνική μας οικονομία δεν εισέλθει σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία, αντικειμενικά είναι αδύνατον το δημόσιο χρέος να καταστεί διαχειρίσιμο, ήτοι βιώσιμο (viable).

Με εκτίμηση,

Γιώργος Τράγκας

Πρόεδρος Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι

και

Γιώργος Βάμβουκας

Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι

0