Του Γιώργου Βάμβουκα*

Η λέξη “μεσαίος” σημαίνει “το μέσο σημείο μιας κλίμακας”. Δηλαδή, το σημείο που ισαπέχει από τα άκρα. Στην καθομιλουμένη λέμε, μέση ηλικία, μέση κεφαλαιοποίηση, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεσαίου κυβισμού, επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, γυναίκα ή άνδρας μεσαίου αναστήματος, μέση χρονική περίοδος, μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, κ.ο.κ. Στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε το «μεσαίο εισόδημα» της ελληνικής κοινωνίας, τίθενται δύο βασικά ερωτήματα: α) Ποια είναι τα εισοδήματα της ασθενέστερης και της ισχυρότερης εισοδηματικής τάξης, ώστε να προσδιοριστεί το μέσο εισόδημα της ελληνικής οικονομίας; Και 2) Ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα στη χώρα μας που ανήκουν στην ασθενέστερη και την ισχυρότερη οικονομική τάξη;

Ο κοινός νους θα τοποθετούσε στη μεσαία εισοδηματική τάξη πολίτες με μορφωτικό επίπεδο, ήτοι δικηγόρους, συμβολαιογράφους, οικονομολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μαθηματικούς, πληροφορικάριους, μηχανολόγους, ναυπηγούς, κ.ο.κ. Επίσης, επιχειρηματίες, βιομήχανοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξάρτητα μορφωτικού επιπέδου, εννοείται ότι βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων συγκαταλέγονται στη μεσαία κοινωνική τάξη.

Από την ενδελεχή επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αφορούν την Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ), αδιαμφισβήτητα καταδεικνύεται η διαχρονική φτωχοποίηση της μεσαίας κοινωνικής τάξης. Οι στατιστικές μας συγκρίσεις θα καλύψουν την χρονική περίοδο 2010-2020. Το έτος 2010 επελέγη λόγω του ότι το έτος αυτό η ελληνική κοινωνία μπήκε στη μέγγενη των σκληρότατων και ισοπεδωτικών μνημονιακών οικονομικών πολιτικών.

Η πρώτη ουσιώδης στατιστική παρατήρηση, είναι ότι την περίοδο 2010-2020 το συνολικό δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων βάσει του εντύπου Ε1 από 100,3 συρρικνώθηκε σε 73,5 δις ευρώ (€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης -26,7%. Η δεύτερη αξιοσημείωτη διαπίστωση είναι ότι την περίοδο αυτή, το μέσο δηλωθέν εισόδημα των φορολογούμενων νοικοκυριών (υπόχρεος και σύζυγος) από 17.612 ελαττώθηκε σε 11.310 €. Δηλαδή, την περίοδο 2010-2020 το μέσο δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των φορολογούμενων νοικοκυριών μειώθηκε -35,8%!!

Η στατιστική παρατήρηση που πιστοποιεί την φτωχοποίηση, όχι μόνο της μεσαίας εισοδηματικής τάξης αλλά του συνόλου των οικονομικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας, είναι ότι την περίοδο 2010-2020 το ποσοστό των φορολογουμένων που δήλωσαν συνολικό ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 15.000 ευρώ από 58,7% αυξήθηκε σε 74,5%. Δηλαδή, την περίοδο 2010-2020, τα φορολογούμενα νοικοκυριά που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 15.000 € από 3.344.109 εξακοντίστηκε σε 4.842.500.

Οι προαναφερθείσες στατιστικές επισημάνσεις επιβεβαιώνουν ότι ο εισοδηματικός προσδιορισμός της μεσαίας τάξης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Μια σειρά τεχνοκρατικών προσεγγίσεων πιστοποιούν του λόγου το αληθές. Έστω ότι ετήσιο φορολογητέο εισόδημα της τάξης των 24.000 ευρώ αντιπροσωπεύει ένα νοικοκυριό που ανήκει στη μεσαία κοινωνική τάξη. Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα των 24.000 € ανέρχεται σε 4.220 €, με αποτέλεσμα το ετήσιο καθαρό εισόδημα να υπολογίζεται σε 19.780 € ή 1.648,3 € το μήνα.

Το 2010, τα φορολογούμενα νοικοκυριά (υπόχρεος και σύζυγος) που είχαν δηλώσει ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 24.000 ευρώ ήταν 4.381.096, ήτοι το 76,9% του συνόλου των φορολογούμενων νοικοκυριών. Απεναντίας, το 2020, οι φορολογούμενοι που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 24.000 ανήλθαν σε 5.850.000, ήτοι το 90% του συνολικού αριθμού των φορολογούμενων νοικοκυριών. Η εκπληκτική στατιστική διαπίστωση ότι την περίοδο 2010-2020 το ποσοστό των φορολογουμένων που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 24.000 ευρώ από 76,9% εκτινάχτηκε στο 90%, εμπράκτως επιβεβαιώνει την ένδεια της μεσαίας κοινωνικής τάξης στη χώρα μας.

Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεσαία εισοδηματική τάξη. Η παρατεταμένη κοινωνικοοικονομική κρίση της περιόδου 2010-2020 κυριολεκτικά ισοπέδωσε την ελληνική κοινωνία. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2020, το 97,1% των φορολογούμενων νοικοκυριών, δηλαδή 6.311.500 νοικοκυριά, δήλωσαν ετήσιο καθαρό εισόδημα μικρότερο των 29.860 ευρώ!!

Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι οι Έλληνες που μηνιαίως αμείβονται με τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, θεωρούνται ευκατάστατοι και άρα δυνητικά αντιπροσωπεύουν τη μεσαία εισοδηματική τάξη της ελληνικής κοινωνίας. Έστω ότι έκαστος σύζυγος ενός νοικοκυριού εισπράττει από μια ιδιωτική επιχείρηση μηνιαίως τον κατώτατο μισθό τα 650 €. Δηλαδή, οι δύο σύζυγοι μαζί με τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και το επίδομα αδείας, συγκεντρώνουν ετησίως εισόδημα 18.200 €. Δοθέντος ότι ο αναλογούν άμεσος φόρος είναι 2.704 €, το καθαρό ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού υπολογίζεται σε 15.496 €, ήτοι 1.291,3 € το μήνα.

Το 2020, τα φορολογούμενα νοικοκυριά που δήλωσαν εισόδημα μικρότερο των 18.200 € εκτιμώνται σε 5.250.000. Δηλαδή, στην Ελλάδα της προπαγάνδας και της πλύσης εγκεφάλου των πολιτών, το81% του συνολικού αριθμού των φορολογούμενων νοικοκυριών (υπόχρεος και σύζυγος), που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό, έχει καθαρό ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 15.496 €!!Εκεί κατάντησαν την Ελλάδα. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821, με το 81% των Ελλήνων να ανήκουν στην ασθενέστερη εισοδηματική τάξη του κατώτατου μισθού.

 

*Γιώργος Βάμβουκας, Καθηγητής Οικονομικών και Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι”.

0